Tillsammans skapar vi Sveriges främsta matregion

Kallelse till Årsmöte den 16/6

Medlemmar är röstberättigade men alla är välkomna. Anmäl ditt deltagande på info@foodevolution.se

Plats: Digitalt forum via Zoom. Zoom länk sänds ut via mail.

Tid: 19.00

Ordförande Marie Vila hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av föredragningslista

6. A) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

B) styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets-/räkenskapsåret

8. Frågan

om ansvarsfrihet för styrelsen den tid som revisionen avser

9. Fastställande av medlemsavgifter

10. Behandling av styrelsens förslag och frågor/motioner

11. Val av styrelse

12. Val av revisorer

13. Val av ledamöter i valberedningen

14. Övriga frågor

15. Årsmötet avslutas

Tillsammans skapar vi en rörelse för utveckling av mat och dryck i regionen

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:

Våra medlemmar från jord till bord:

Matälskare
Odlare
Gårdsbutiker
Producenter
Förädlare
Grossister
Logistikföretag
Matbutiker
Restauranger
Gårdar

Kulturarvsgrödor på bordet

Projektet Nya Näringar på landsbygden börjar närma sig sitt slut. Det har genomförts genom stöd från Jordbruksverket och EU. Food Evolution har tillsammans med Hushållningssällsskapet, LRF med [...]

Nya styrelsen

Christer Paulson som avgick vid årsmötet tidigare i år har ersatts av Marie Vila, en välkänd profil i regionen som brinner för självförsörjningsgrad och har på nära håll från sina år i Albanien [...]

Save the Date; Food Talks 2020

Food Talks 2020 går av stapeln den 19 november kl 09:30 – 15:30 på Landskrona teater. I Corona-krisens spår – möjligheter och utmaningar för mat-och dryckesentreprenörer utifrån ett lokalt, [...]

Tack till alla som kom till Foodhills

Kontakt

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer så snart som möjligt.

Start typing and press Enter to search