Årsmöte 2020
15 juni online

Årsmöte den 15 juni – online

Märkliga tider kräver nya lösningar. Vi vill ju såklart gärna se er, så vi kommer att köra vårt årsmöte digitalt via Zoom i stället denna gång. Hoppas du kan och vill vara med och skapa framtidens måltidsutveckling med oss!

Alla är välkomna men endast medlemmar har rösträtt. Dagordningen hittar du längst ner.

Vid anmälan får du en länk där du kopplar upp dig mot årsmötet. Du behöver inte ladda ner Zoom innan om du inte vill.

Vi ber dig anmäla dig ditt deltagande här nedan.

Anmäl dig här

Din anmälan vill vi ha senast 12 juni

Årsmöte

Välkommen online
Zoom
Datum: 20-06-15
Kl 18.00

Har du några frågor eller funderingar? Hör av dig till Christer Paulsson på christer@foodevolution.se telefon 0709-41 44 90.

För frågor gällande valberedning kontakta ordförande i valberedningen. Johan Fritzell på 0705-95 92 93.

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Behandling av styrelsens förslag och frågor/motioner som medlem senast sex dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet.
 11. Val av styrelse
  a) Föreningens ordförande för en tid av ett år.
  b) Ledamöter, halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år, och halva antalet för en tid i styrelsen för två år.
 12. Val av revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.
 13. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses tillordförande.
 14. Övriga frågor
 15. Årsmötet avslutas

Start typing and press Enter to search

Välkommen till Food Evolutions medlemsträff