Small Talks

Som uppvärmning inför nästa stora Food Talks event som kommer att hållas i samband med stadsmässan H22 nästa år arrangerar vi fyra Small Talks träffar hos några av Food Evolutions härliga [...]