27 april
Årsmöte

27 april, kl 18.00
Årsmöte!

Nu är det dags för Årsmöte i Food Evolution. Vi ses den 27 april kl 18.00 på The Tivoli (vid hamntorget i Helsingborg). Vårt körschema ser ut enligt följande:

– 18.00 börjar med mingel och här har du möjlighet att köpa två smörrebröd och valfri dryck till specialpriset 150:-
– 18.30 fortsätter vi och Jesper Aspegren med en presentation över våra framtidsplaner och kommande turné.
– 19.00 Ordinarie årsmöte.
– Efter årsmötet kör vi för de som vill ”After meeting” i Vinylbaren där det blir levande musik från kl 21.00

Övriga frågor som önskas tas upp mailas in till jennica.ericson@foodevolution.se senast 25 april.

Valberedningen jobbar för fullt med att lägga fram ett förslag till styrelse. Johan Fritzell från Holy Smoke, är sammankallande i valberedningen. Har du några tankar och idéer kring styrelsen eller verksamheten så är du välkommen att kontakta honom på 070 59 59 293.

Särskild kallelse med agenda kommer ut till alla våra medlemmar.

Vi ber dig att anmäla ditt deltagande nedan. Alla är välkomna men det är endast medlemmar som har rösträtt.

Datum: 2017-04-27
Plats: The Tivoli (The Cafe)
Tid: kl 18.00

Varmt välkomna önskar vi på Food Evolution

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av föredragningslista

6. a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser

9. Fastställande av medlemsavgifter

10. Behandling av styrelsens förslag och frågor/motioner som medlem senast sex dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet.

11. Val av styrelse

a) Föreningens ordförande för en tid av ett år

b) Ledamöter, halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år, och halva antalet för en tid i styrelsen för två år

12. Val av revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år

13. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande

Anmäl dig längst ner på sidan!

Kvällens program

  • 18.00 börjar med mingel och här har du möjlighet att köpa två smörrebröd och valfri dryck till specialpriset 150:-
  • 18.30 fortsätter vi och Jesper Aspegren med en presentation över våra framtidsplaner och kommande turné.
  • 19.00 Ordinarie årsmöte.
  • Efter årsmötet kör vi för de som vill ”After meeting” i Vinylbaren där det blir levande musik från kl 21.00

Anmäl dig här

Årsmöte Se vem som bokat

Start typing and press Enter to search