Årsmöte inkl Mat & Möte

Årsmöte inkl Mat & Möte den 12 april på Orangeriet i Varalöv

Föreningen håller årsmöte den 12 april kl 18.00 på Orangeriet i Varalöv

Vi ber dig anmäla dig ditt deltagande längst ner här. Alla är välkomna men endast medlemmar har rösträtt. Dagordningen hittar du längst ner.

I samband med årsmötet håller vi ett första Mat & Möten och har här bjudit in Bjärefågel att berätta om storyn med sitt Tareq Taylor Made by Bjärefågel. Vi avslutar med att själva laga vår mat enligt detta.

Detta är kostnadsfritt för medlemmar. Du kan bli medlem på plats eller via vår hemsida. Ickemedlemmar: 100 kr
Kullamust, vatten och kaffe ingår. Övrig dryck till självkostnad.

Programmet ser ut enligt följande:

 • 18.00 Välkomna
 • 18.15 Gösta Melkersson, Business Sweden pratar på temat: Hur kan livsmedelsföretag ha nytta av Business Sweden här hemma och i utlandet.
 • 18.45 Årsmöte.
 • 19.15 Bengt Thorn från Thorn Reklambyrå och Robin Lundgren, VD på Bjärefågel introducerar kvällens måltid genom att berätta storyn om Tareq Taylor Made by Bjärefågel. Tillsammans med den välkände matlagaren Tareq Taylor har man räknat ut hur man kan förenkla för människor att tillaga god och sund mat från grunden på en bra råvara från Bjärefågel. Detta genom att paketera hälsosamma måltidslösningar där Tareq Taylor står för recepten, och som förberetts så att de kan tillagas på bara sex minuter.

Därefter testar vi konceptet genom att själv tillaga kvällens måltid i Orangeriets publika kök.

Datum: 2018-04-12
Plats: Orangeriet, Varalöv
Tid: kl 18.00

Välkommen till en kväll med en härlig blandning av inspiration, kompetens, mat & möten önskar vi på Food Evolution

Har du några frågor eller funderingar? Hör av dig till Christer Paulsson på christer@foodevolution.se telefon 0709-41 44 90

Anmäl dig här

Årsmöte inkl mat & möte medlem 0 kr
Årsmöte inkl mat & möte icke medlem
100 kr

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Behandling av styrelsens förslag och frågor/motioner som medlem senast sex dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet.
 12. Val av styrelse
  1. Föreningens ordförande för en tid av ett år
  2. Ledamöter, halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år, och halva antalet för en tid i styrelsen för två år.
 13. Val av revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.
 14. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses tillordförande.
 15. Övriga frågor
 16. Årsmötet avslutas

Start typing and press Enter to search