Årsmöte 2019

Årsmöte inkl Mat & Möte den 25 april på The Black Barn

Food Evolution håller årsmöte den 25 april kl 18.00 på The Black Barn (Villa Brunnby).

Mat och föredrag

Efter årsmötet bjuds det på legendarisk BBQ platta från Holy Smoke inkl alkoholfri dryck. Som medlem i Food Evolution ingår detta i ditt medlemsskap, övriga betalar 250 kr/person (betalning på plats).

Vi får också lyssna på Johan Fritzells när han berättar The True Story om Holy Smoke och hur framtiden ser ut med bl a The Black Barn.

Vi ber dig anmäla dig ditt deltagande här nedan.
Alla är välkomna men endast medlemmar har rösträtt. Dagordningen hittar du längst ner.

Anmäl dig här

Din anmälan vill vi ha senast 19 april

Årsmöte

Välkommen till
The Black Barn
Bränneslyckevägen 36-40
263 76 Nyhamnsläge
Datum: 19-04-25
Kl 18.00

Har du några frågor eller funderingar? Hör av dig till Christer Paulsson på christer@foodevolution.se telefon 0709-41 44 90.

För frågor gällande valberedning kontakta ordförande i valberedningen. Johan Fritzell på 0705-95 92 93.

Kvällens program med start kl 18.00 ser ut enligt följande:

 • Välkomna
 • Årsmöte
 • BBQ från Holy Smoke
 • The True Story av Johan Fritzell

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Behandling av styrelsens förslag och frågor/motioner som medlem senast sex dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet.
 12. Val av styrelse
  1. Föreningens ordförande för en tid av ett år
  2. Ledamöter, halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år, och halva antalet för en tid i styrelsen för två år.
 13. Val av revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.
 14. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses tillordförande.
 15. Övriga frågor
 16. Årsmötet avslutas

Start typing and press Enter to search