Kulturarvsgrödor på bordet

Projektet Nya Näringar på landsbygden börjar närma sig sitt slut. Det har genomförts genom stöd från Jordbruksverket och EU. Food Evolution har tillsammans med Hushållningssällsskapet, LRF med flera arbetat i olika spår kring utveckling av nya näringar på landsbygden.

Food Evolution har medverkat till att genom medlemmar; odlare och bönder, testa äldre grödor, kulturavssorter som kålrötter, ärtor och bönor. Totalt har 33 olika sorter testats och ca 6-7 olika sorter har ”våra” odlare tagit hand om. Dessa ska kunna vara mer tåliga för klimatförändringar, de är starkare för sjukdomsangrepp och har visat sig vara väldigt goda också. Lokförare Bergfälts jätteärta t ex som liknar  en sockerärta men är betydligt större och lätt att hantera. Skärbönan Ståshult är Kullasparris Åsa Sjöbloms favorit som hon kommer att fortsätta odla och skapa fler fröer till marknaden. Stefan Olsson på Bjäre och Lennart och Ann-Marie Johnsson, kravbönder på Bjäre har alla testat och är positiva till de ny-gamla grödorna. Projektet som nu förlängts på grund av Covid-19 kommer att sprida kunskap och kompetens inom nya odlingar och nya produktioner på landsbygden. Vi har dokumenterat våra testbäddar och inom kort kommer man att lära känna odlarna och deras försöksodling närmare genom filmer och berättelser via våra sociala medier samt kanaler. Syftet är att inspirera och skapa nya band mellan odlare samt restaurangnäringen till exempel. Krögare Tobias Millqvist på Orangeriet, Norrviken har t ex under de senaste åren arbetat nära tillsammans med Ann-Mari och Lennart Johnson som driver Mantalsbackens gård.

Se filmerna här:

Projektet Nya Näringar har gjorts möjlig genom stöd av:

Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden, LRF Skåne och Innovationscenter för landsbygden Hushållningssällskapet, Region Skåne och Food Evolution

Start typing and press Enter to search