Mat och odling kan fungera som hävstång för hållbar utveckling

 

För ett år sedan skrev Food Evolutions styrelsemedlem Karin Grahn en insändare som publicerades i Helsingborgs Dagblads Min Mening. Tankarna och idéerna som Karin skrev som engagerad medborgare kom sedermera att bli fröet till vårt partnerskap med Helsingborgs Stad och stadsmässan H22 City Expo.

Har du och din verksamhet tankar och idéer om framtiden för mat- och dryckesnäringen i vår region? Vill du delta i eller bidra till Food Evolutions arbete att ta landsbygden in till city under stadsmässan H22? Den 1/9 bjuder vi in till ett arbetsmöte kring just detta, och du är hjärtligt välkommen att delta! Läs mer om arbetsmötet här, eller anmäl dig direkt till: marie@foodevolution.se

 

 

Med Karins ord vill vi inspirera till deltagande i debatten och engagemang i Food Evolutions arbete:

 

Var är nytänkandet kring stadens framtid inför H22?

Jag deltog i början av sommaren i ett möte om H22, Helsingborgs kraftsamling kring framtidens hållbara stad. En välfärdssatsning, en testbädd för nya lösningar och samarbeten, före, under och efter H22 City Expo. Det är intressant, men för att vara en framtidssatsning väcker upplägget frågor kring hur Helsingborg ser på riskspridning och hur krisberedskapen ser ut.

Var är kontakten mellan stad och land? Var finns visionerna och utvecklingsplanerna som lockar till bosättning på landsbygden, stadens resurs för ekosystemtjänster, rekreation och livsmedel? 

Var är förberedelserna, riskspridningen och beredskapen för osäkerheten kring ett förändrat klimat, något som hänger ihop med livskvalitet, välfärd och säkerhet?

Men framförallt – vad ska folk äta? Var finns maten? 3D-printad mat och LED-belysta containerodlingar har en plats, men inte mättar de en hel stad.

Tänk möjligheterna med starka kopplingar mellan Helsingborg och landsbygden där det har skapats goda förutsättningar för lokalt producerad mat!

Istället för att arrendera ut stadens ekologiska jordbruksmark, varför inte skapa en testbädd och undersöka förutsättningarna för nya affärsmodeller med odling i och kring staden? Det vore en affärsmöjlighet för stadsnära nyföretagande, där grön affärsutveckling och lokala odlingsentreprenörer bidrar med fossilfri mat, ökad biologisk mångfald och fler arbetstillfällen. 

Genom innovativa upphandlingar (i linje med LoU) kan staden gynna lokala lantbrukare och livsmedelsproducenter och låta skolbarn lära sig mer om matens ursprung. Varför inte skapa en stadsnära skolträdgård tillsammans med kostenheten med en egen stadsbonde, sammankopplat med stadens livsmedelsstrategi? 

Stationsorterna med goda kommunikationer har olika förutsättningar, Kattarp t.ex. erbjuder naturnära boende men har svårsålda tomter. Med olika former av inkluderande byggprocesser och nya finansierings och samverkansmodeller kan byarna öka sin befolkning, dämpa trycket på staden och bilda samhällen med lokala kretslopp, odlingar och varför inte coworking-spaces. Kommunen har alla möjligheter som markägare, planeringsorgan, upphandlare och utbildare att agera så att det inte blir bäst för flest, utan bra för alla. 

Mat och odling kan fungera som en hävstång för hållbar utveckling och ge ökad livskvalitet, hållbarhet och innovation i ett normalläge. I ett krisläge är den lokalt producerade maten en ovärderlig trygghet. Samtidigt som kopplingen mellan stad och land stärks, stärks även den lokala ekonomin och parallellt förbereder vi oss för den svårgreppade framtiden med motståndskraftiga, cirkulära och uppkopplade bredbandsbullerbyar.

Hur ta höjd för en oviss framtid och planera för det otänkbara? Sannolikt klarar vi inte målen i Parisavtalet. Jag vill se en Plan B, en mer robust och motståndskraftig plan, som med större riskspridning bidrar till att minska effekterna av den klimatkris vi befinner oss i. 

Jag ser fram emot en konstruktiv dialog med ansvariga i Helsingborg!

Karin Grahn, Svedberg

 

Start typing and press Enter to search